Archive for октомври, 2021

Балът за кандидатстване в Медицинския университет – София

октомври 7, 2021

От тази година балообразуването за кандидат-студентите в Медицинския университет – София се променя. Копирам от ПРОТОКОЛ No 15 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, 23-24.09.2021 г.:

„14. АС [Академичният съвет – М. М.] утвърждава следното балообразуване за участие в класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за кандидат- студентска кампания – 2022/ 2023 г. като сбор от оценката от проведен ДЗИ по БЕЛ и утроените оценки от положените кандидат- студентски изпити по биология и химия.“