Archive for ноември, 2017

100 години българско медицинско образование

ноември 8, 2017

Виждате стара бланка на предшественика на нашата катедра – „Института по обща биология“ към Медицинския факултет. Не знам точно кога е отпечатана, но е от времето на Методий Попов и очевидно отпреди 9.ІХ.1944 г., защото е по стария правопис.

Нашият Медицински университет – София е най-старото медицинско училище в България. Основан е като Медицински факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със закон, приет през ноември 1917 г. Днес празнуваме неговата стогодишнина. Както се казва в такива случаи, много пъти по толкова!